საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აკადემიაში, საგამოძიებო სამსახურის სტაჟიორების მომზადების...
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტის ქვემო ქა...
2014 წლის 11 აპრილს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის საგამოძიებო დე...
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მოწვევით, თბილისში სამუშაო ვიზიტით...